Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Bài giảng Logic học đại cương tóm tắt

Dặn dò của thầy Phúc:

"Thầy gửi lớp đề cương bài giảng môn Logic học đại cương. Cố gắng đọc tài liệu trước khi lên lớp. Bên cạnh giáo trình Logic của học viện, đề cương bài giảng của thầy, các bạn nên tìm các sách Logic có trong thư viện của học viện và các nhà sách để tham khảo thêm."
Download bài giảng Logic học đại cương tóm tắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét